https://feltec.co.il/wp-admin/admin.php?page=wpcf7-integration&service=recaptcha&action=setup

איתור תקלות במערכת הקירור

מערכת התרעת תקלות ובקרה דיגיטלית במערכת קירור

שירות זה מאפשר בקרת הגירה ושליחת אות תקלה ב S M S  או EMAIL

הציוד כולל בקרים אוגרי ניתונים,  רגשי  לחץ לחות וטמפרטורה , ניתן להשתמש

במערכת זו במתקנים שונים ומגובנים חדרי קירור והקפאה, תעשיית מזון ,רכבי קירור,מכונות פלסטיקה ועוד.

בקרת טמפרטורה ,וצפיה בגרפים מאפשרת מעקב רציף על שמירת מוצרים או תהליכים,חוסכת בהוצאות,

ומונעת תקלות במדחסי קירור.

איתור תקלות